Contact Us/

     

 

Chongqing Branch
Address: Room 3807, No. 28, Yingli International Financial Center, Minquan Road, Yuzhong District, Chongqing
Post Code: 400010
Tel: +86 23 6033 5266
Fax: +86 23 6033 5366